Putovanie jazykmi

Putovanie jazykmi je zakaždým sprevádzané vzrušujúcimi zážitkami. Začínajúc objavom prvého cudzojazyčného výrazu po zložitý svet umeleckého prekladu. Jazyk je fascinujúci priestor. Šándor Márai označil svoju maďarčinu za svoju vlasť. Octavio Paz sa na svoju reč zahľadel z opačnej strany a povedal, že národy sú väzňami jazykov.

Každá úvaha o reči podnecuje k novým a novým zamysleniam. Ide o bezpochyby zvláštny svet, žije spolu s nami, je tvorcom i odrazom všetkých zložitostí sveta, terajších i dávnych udalostí. Putovanie jazykmi je práve preto veľkým dobrodružstvom. Nie je jednoduché prenášať významy z jedného do druhého a možno preto je prekladanie odvekou výzvou už od babylonských čias. 

Čím je teda umelecký preklad? Je hľadaním ciest medzi jazykmi, práve tak ako hľadáme cesty v neprebádanej krajine? Je hľadaním rovnakých pocitov a rovnakých posolstiev v rôznych jazykových a kultúrnych prostrediach? Môže malá literatúra zasiahnuť do sveta svojich veľkých sestier?

Na tieto otázky poznajú odpovede prekladatelia, oni najlepšie poznajú úskalia putovania slov medzi rozdielnymi jazykmi.

John Minahane prekladá zo slovenčiny do angličtiny. Je teda jedným z mágov, ktorí majstrovstvo jednej literatúry sprostredkúvajú do iného jazykového a kultúrneho prostredia. Zámerne hovorím o kultúrnom prostredí. Pretože Minahene je ten, kto odhalil, že práve Hviezdoslav zastal významné miesto, ktoré čase básnikovho súženia bolo nepochopiteľne prázdne. Bolo to miesto básnika, ktorý vyslovil svoje obavy z blížiacej sa vojny.

„Čítal som veľa európskej poézie z čias začiatku prvej svetovej vojny a nepoznám žiadne iné také ambiciózne protivojnové poetické dielo, ako sú Krvavé sonety,“ povedal John Minahane. Dnes sme sa stretli práve kvôli nemu – pánovi Johnovi Minahenovi. Kvôli poézii, porozumeniu medzi národmi, šíreniu najhodnotnejších myšlienok. 

Stretli sme sa v čase neslýchaného vojnového besnenia v susednej Ukrajine. V AOSS sme hlboko znepokojení barbarstvom tejto vojny. Svoj hlas sme sformulovali v našom vyhlásení a spolu s ďalšími autormi pripravujeme ich odozvu v časopise Romboid. 

Nech aj dnešná akcia je príspevkom k mieru a k právam občanov Ukrajiny na mier a život v slobodnej krajine. Vítam medzi nami Johna Minahane rovnako aj všetkých vás, milí hostia, pri dnešnom odovzdaní Ceny P. O. Hviezdoslava.