Stretnutia v literárnych kluboch – Žilina

Prozaik, dramatik, literárny vedec Peter Karpinský bol 28. marca na diskusii s členmi literárnych klubov v Žiline. Záujemcovia o literárnu tvorbu pre deti a dramatickú tvorbu mali peknú príležitosť diskutovať o autorovej tvorbe pre deti a mládež. Dozvedeli sa ako sa rodí umelecký text, aký je vzťah autora k svojim postavám a odkiaľ čerpá svoje námety. Podujatie moderoval básnik Goran Lenčo, ktorý je autorom dvoch úspešných kníh.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia