Kontakt

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 55091407
Adresa: Tolstého 7, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
E-mail: info@asociaciaspisovatelov.sk
Telefón: +421 905 234 294 (predseda)

Bankové spojenie:
IBAN
: SK02 8330 0000 0027 0120 6975 
Banka: Fio Banka
Štatutárny zástupca: Peter Juščák
Registračné číslo: VVS/1-900/90-65226
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 23. 12. 2022