Stretnutia v literárnych kluboch – Levoča

Projekt Obce spisovateľov Slovenska „Stretnutia v literárnych kluboch“ bol uzavretý akciou v Levoči dňa 28. novembra 2022. Bolo to stretnutie so záujemcami o esejistickú tvorbu, ktorú prezentoval editor a vydavateľ Miroslav Pollák. Zároveň predstavil najnovšiu knihu esejí zo svojej editorskej dielne pod názvom Dôstojnosť. Ide o knihu esejí popredných slovenských intelektuálov – spisovateľov, esejistov, historikov, sociológov, výskumníkov, vedcov, spolu päťdesiat päť osobností. Podujatie moderoval Peter Juščák.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia