Členstvo v ASOS

Členom Asociácie spisovateľov Slovenska (ASOS) sa môže stať každý občan SR alebo inej krajiny, ktorý spĺňa kritéria pre vstup do ASOS uvedené v stanovách a zaväzuje sa ich dodržiavať spolu s etickým kódexom.

Postup pri prihlasovaní sa za člena

Záujemca stiahne prihlášku cez nižšie uvedený link, vyplní ju a pošle ju na e-mailovú adresu: info@asociaciaspisovatelov.sk. Ako podpis postačuje meno v príslušnej rubrike. Členský príspevok na rok 2023 sa neuhrádza. Na rok 2024 je príspevok stanovený na 25,- € (dôchodcovia, študenti 15,- €). V rámci členského je predplatné časopisu Romboid vrátane jeho online verzie a archívu.

Stiahnuť prihlášku