Členstvo v ASOS

Členom Asociácie spisovateľov Slovenska (ASOS) sa môže stať každý občan SR alebo inej krajiny, ktorý spĺňa kritéria pre vstup do ASOS uvedené v stanovách a zaväzuje sa ich dodržiavať spolu s etickým kódexom.

Postup pri prihlasovaní sa za člena

Záujemca stiahne prihlášku cez nižšie uvedený link, vyplní ju a pošle ju na e-mailovú 
adresu: info@asociaciaspisovatelov.sk. Ako podpis postačuje meno v príslušnej rubrike. Členský príspevok na rok 2023 sa neuhrádza. Na rok 2024 je príspevok stanovený na 25,- € podľa dátumu podania prihlášky – (dôchodcovia, študenti 15,- €). V rámci členského je predplatné časopisu Romboid vrátane jeho online verzie a archívu.

Prihláška – klikni dole

Členovia

 • Irena  Brežná
  • Marián Andričík
  • Nora  Baráthová
  • Jana Bodnárová
  • Ján  Buzássy
  • Veronika Dianišková
  • Dušan Dušek
  • Eva Frantinová
  • Róbert Gál
  • Ján  Gavura
  • Joanna Goszczyńska
  • Andrej Hablák
  • Emília Haugová
  • Marta Hlušíková
  • Igor Hochel
  • Vlasta Hochelová
  • Karol Horák
  • Karol Chmel
  • Jana Juhásová
  • Rudolf Jurolek
  • Peter Juščák
  • Silvia Kaščáková
  • Tibor Kočík
  • Márius Kopcsay
  • Vladimír Krausz
  • Juraj Kuniak
  • Valerij Kupka
  • Ivana Kupková
  • Eva Lukáčová
  • Eva Maliti Fraňová
  • Boris Mihalkovič
  • Katarína Mikolášová
  • Peter Milčák
  • Marián Milčák
  • Anna Ondrejková
  • Daniel Pastirčák
  • Stanislav RAKÚS
  • Gabriela RAKÚSOVÁ
  • Zoltán Rédey
  • Peter Repka
  • Angela  Repka
  • Milan Resutík
  • Antónia Revajová
  • Ľubica Suballyová
  • Juraj Šebesta
  • Ján  Štrasser
  • Ivan Štrpka
  • Pavel Theiner
  • Alfréd Tóth