Stretnutia v literárnych kluboch – Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni boli dňa 7. 10. 2022 medzi členmi tamojšieho literárneho klubu prozaik Peter Juščák a autorka pre deti Toňa Revajová. Na príprave a organizácii podujatia sa podieľala pani Eva Kollárová, vedúca klubu mladých autorov v Starej Ľubovni. Práve pod jej pedagogickým vedením vychádzajú zo Starej Ľubovne talentovaní autori, básnici a prozaici. V posledných rokoch boli to tunajší autori, ktorí získavali ocenenia na Wolkrovej Polianke vo Vysokých Tatrách a na ďalších súťažiach. Stretnutie s prozaikom P. Juščákom prinieslo mnohé nové pohľady na tvorbu začínajúcich prozaikov. Autorka pre deti Toňa Revajová hovorila s nádejnými prozaikmi o každodenných situáciách, ktoré pod iným zorným uhlom sa môžu stať literárnymi námetmi. V druhej časti podujatia recitovali žiaci svoje verše, ktoré pripravili v spolupráci s p.Evou Kollárovou nad výtvarnými dielami Helmuta Bistiku. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia